icon1 پایگاه اطـلاع رسـانی و پیش ثبت نام
خودروهای فرسوده استان البرز

icon2 ارتباط مستقیم  32541005 - 026
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1396/06/12 - 14:42
كد :4

طرح جایگزین کامیون های فرسوده به زودی در سراسر کشور

طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان... تسهیلات به زودی در سراسر کشور...

طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان... تسهیلات به زودی در سراسر کشور. طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان... تسهیلات به زودی در سراسر کشور...

پایگاه اطلاع رسانی و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده استان البرز

ثبت نام خودروهای فرسوده

پیگیری خودروی فرسوده

آدرس: کرج ، عظیمیه ، بلوار استقلال، پاسداران شرقی ، پلاک 167 مرکزجمع آوری خودروهای فرسوده البرز
شماره تماس: 32505622  - 32505621  -  026