icon1 پایگاه اطـلاع رسـانی و پیش ثبت نام
خودروهای فرسوده استان البرز

icon2 ارتباط مستقیم  32541005 - 026
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1396/06/12 - 14:43
كد :6

دوربین های راهور خودروهای فرسوده را جریمه میکنند

معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اعلام کرد: یکی دیگر از مباحثی که در مصوبه دولت مورد..

معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست  اعلام کرد: یکی دیگر از مباحثی که در مصوبه دولت مورد. معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست  اعلام کرد: یکی دیگر از مباحثی که در مصوبه دولت مورد..

پایگاه اطلاع رسانی و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده استان البرز

ثبت نام خودروهای فرسوده

پیگیری خودروی فرسوده

آدرس: کرج ، عظیمیه ، بلوار استقلال، پاسداران شرقی ، پلاک 167 مرکزجمع آوری خودروهای فرسوده البرز
شماره تماس: 32505622  - 32505621  -  026