icon1 پایگاه اطـلاع رسـانی و پیش ثبت نام
خودروهای فرسوده استان البرز

icon2 ارتباط مستقیم  32541005 - 026

اخبار

pic3

تعداد خودرو فرسوده در تهران

علی محمد شاعری، با بیان وجود 5 میلیون خودرو در تهران، گفت: حدود 400 هزارخودرو از این تعداد فرسوده هستند و همچنین یک و نیم میلیون ...

بیشتر
pic2

ورود آلاینده ها در بخش اسیا شدت یافته است

شهرهای آسیایی در سال جاری (2016) نامطلوب‌ترین وضعیت آلودگی هوا در دو دهه اخیر را تجربه کرده‌اند و همچنین آلودگی هوای هند از چین ..

بیشتر
pic1

خودروهای فرسوده سنگین در راستای نوسازی قرار گرفته است

طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان تسهیلات به زودی در سراسر کشور ..

بیشتر

اطلاعیه ها

pic4

طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان..

ادامه مطلب
pic5

معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اعلام کرد: یکی دیگر از مباحثی که در مصوبه دولت مورد..

ادامه مطلب
pic4

با توجه به استقبال و تقاضای مالکان خودروهای فرسوده مبنی بر تعویض خودروی فرسوده و استفاده از..

ادامه مطلب
pic5

طرح جایگزین کامیونهای فرسوده و پس از آن اتوبوس و مینی بوسهای فرسوده با حداکثر 300 میلیون تومان... تسهیلات به زودی در سراسر کشور...

ادامه مطلب

درباره مرکز

پایگاه اطلاع رسانی و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده استان البرز به عنوان مجری مجاز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سبک و سنگین پایگاه اطلاع رسانی و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده استان البرز به عنوان مجری مجاز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سبک و سنگین ........................ .......... .............. ............. ............ ................ .............. ............ ............ ..............  ادامه

پایگاه اطلاع رسانی و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده استان البرز

ثبت نام خودروهای فرسوده

پیگیری خودروی فرسوده

آدرس: کرج ، عظیمیه ، بلوار استقلال، پاسداران شرقی ، پلاک 167 مرکزجمع آوری خودروهای فرسوده البرز
شماره تماس: 32505622  - 32505621  -  026